Zelfsturing, zelfstandigheid en zekerheid

Ons team gelooft dat iedereen recht heeft op zelfsturing, zelfstandigheid en zekerheid. We werken ernaartoe dat mensen zelf hun eigen leven kunnen vormgeven, zelf richting aan hun leven kunnen geven en zelf hun plannen kunnen uitvoeren.

Onze missie is zelfsturing, zelfstandigheid en zekerheid vergroten bij mensen die dit dreigen kwijt te raken. Bijvoorbeeld bij jongeren die problemen ervaren met hun school en loopbaan, en mensen met financiële problemen. Wij focussen ons vooral op de oorzaken van de problemen: angsten, beperkt inzicht, depressie, overspannenheid, overprikkeling, enzovoorts. We willen de problemen namelijk op de lange termijn verder voorkomen door nieuwe vaardigheden aan te leren, en niet alleen nu even het probleem voor de korte termijn oplossen.

Wij zijn een bedrijf dat zich specialiseert in het helpen van individuen met allerlei problemen en doelen. Omdat elk individu uniek is, staat bij onze hulpverlening voorop dat we samen kijken wat het precieze probleem is, overleggen met de hulpvrager voor we een aanpak kiezen en dat we open blijven voor nieuwe ideeën. Bij ons laten we de mensen die hulp vragen mensen zijn: we nemen hulpvragers serieus, passen ons aan jou aan en geven advies. We leggen oplossingen voor, niet op. Dit doen wij zonder wachtlijsten.

Er zijn verschillende manieren waarop wij onze ondersteuning vorm geven.

Coaching

Het doel bij coaching is om op een laagdrempelige manier de regie weer terug te leggen. Punten waar aan gewerkt kan worden zijn onder andere motivatie, zelfstandigheid, doorzettingsvermogen of specifieke kleine vaardigheden. Coaching kan ook worden ingezet bij bijvoorbeeld het behalen van leerdoelen.

Cognitieve Gedragstherapie

Als er sprake is van angsten, trauma’s, paniekklachten, hardnekkig gewoontegedrag of lichte depressie kan cognitieve gedragstherapie ingezet worden. Deze vorm van therapie is kortdurend, intensief en praktisch. Er wordt veel van je eigen motivatie gevraagd, maar elke stap die wordt gezet is met een duidelijk, vooraf uitgelegd doel.

Schuldhulpverlening

Ons team houdt ervan praktisch bezig te zijn, en wat is er praktischer dan geld? In deze maatschappij heb je het bijna overal voor nodig. Dat merk je het meest op het moment dat je niet uitkomt. Wij kunnen inzicht creëren, meedenken over oplossingen, hierover samen met jou in gesprek gaan met instanties die kunnen helpen, en zorgen dat het weer lukt. Klop op tijd bij ons aan! Problemen met geld gaan vaak snel van kwaad tot erger.

Onafhankelijke trajectbegeleiding

Wanneer er iets niet gaat zoals je hoopt en je hebt hulp nodig kun je snel het overzicht verliezen. Termen, plannen, en ideeën die voor hulpverleners en experts zo normaal zijn, kunnen voor jou zorgen dat je overzicht en grip op de situatie verliest. Vaak is het geen enkel probleem om een eigen, onafhankelijke persoon mee te nemen, maar wie kun je daarvoor het beste kiezen? Het team van Totaal Ondersteuning heeft ruime ervaring in gesprekken met gemeentes, scholen, hulpverlenende instanties en samenwerkingsverbanden. Wij kunnen je daardoor goed bijstaan in deze ingewikkelde overleggen. Waar nodig zoeken we samen met jou naar alternatieve oplossingen. Ons team creëert overzicht, een duidelijk plan en doelen waar jij achter staat.

Een passende combinatie van bovenstaande aanpakken

Onze aanpak past zich aan op jouw unieke leven, omdat alleen dan veranderingen volgehouden kunnen worden. Voor we beginnen met de hulpverlening zijn we duidelijk over wat we denken dat er nodig is, wat wij inschatten dat de kosten daarvan zijn en wat de mogelijkheden zijn om dat te betalen. Ook zo ondersteunen wij jouw zelfsturing, zelfstandigheid en zekerheid. Door onze aanpak worden wij door verzekeraars niet vergoed, maar vaak kan de gemeente door de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) of de Jeugdwet meebetalen aan onze ondersteuning. Als onze aanpak niet aansluit verwijzen we door naar andere passende organisaties binnen ons ruime netwerk. Zo helpen wij jou verder om jouw doelen te bereiken!

Keurmerken en registraties

Het is erg belangrijk dat zorg wordt geleverd door goede hulpverleners, die zich houden aan de kwaliteitsstandaarden die gelden. Daarom hebben we verschillende registraties lopen, die jou ervan verzekeren dat wij weten waar we mee bezig zijn:

Totaal Ondersteuning is een bedrijf. We zijn bij de KVK geregistreerd onder nummer 69303274. Ons bedrijf mag hulp verlenen, dus hebben wij een AGB-code: 90066981.

Onze psycholoog is geregistreerd bij de vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapie (VGCt) als cognitief gedragstherapeut in opleiding. Dit houdt in dat zij onder supervisie zelfstandig behandelingen mag uitvoeren. Zij is ook geregistreerd als SKJ-psycholoog onder het nummer 130003626, wat inhoudt dat zij met kinderen en jongeren mag werken.

We hebben daarnaast een beconnummer: 718749. Dit houdt in dat wij als tussenpersoon naar de belastingdienst mogen optreden. Daarnaast zullen wij in het najaar van 2020 onze registratie als schuldhulpverlener behalen.