Leren komt in veel vormen en maten. Op school en in de praktijk kun je tegen allerlei dingen aanlopen waardoor leren moeilijk gaat. Persoonlijke problemen, stress, angst of een ongeschikte leerstrategie leiden makkelijk tot problemen. Faalangst, overspannenheid of depressie zijn serieuze risico’s als hier niets mee gedaan wordt. Totaal Ondersteuning helpt graag! Ons team ondersteunt lerende mensen door middel van coaching of cognitieve gedragstherapie, zonder diagnoses en wachtlijsten. We zorgen zo snel mogelijk zorgen dat er rust wordt ervaren. Hierdoor heb je de ruimte om weer te leren en de situatie te overzien.

Trajectbegeleiding

Een passende oplossing om te kunnen bereiken wat je wilt bereiken is soms moeilijk te vinden. Onafhankelijke trajectbegeleiding kan hiermee helpen. Er zijn veel termen die door scholen, samenwerkingsverbanden, begeleiders, hulpverleners en gemeenten als vanzelfsprekend worden gebruikt. Daarbij kan het lijken alsof er aan je getrokken wordt om een keuze te maken terwijl jij de situatie nog helemaal niet overziet. Wij kunnen samen met jou het gesprek aangaan met alle betrokken instanties, vragen om uitleg, het plan voor jou verduidelijken en op zoek gaan naar alternatieven die nog niet waren voorgesteld. Zo kun jij zelf de keuze maken die het best past bij wat jij wilt bereiken.