Uit een enquête onder 2.500 leraren blijkt dat leraren niet het gevoel hebben de tijd of expertise te hebben om leerlingen goed te begeleiden. Het Lerarencollectief dat dit heeft onderzocht noemt de uitslag een schreeuw om hulp. Leraren komen er niet uit. Tegelijk wil minister Slob van onderwijs, cultuur en wetenschap juist dat leraren zelf meer inspraak krijgen. Hij belooft daarnaast meer geld, hoewel zijn eerdere investering van 1,7 miljard teniet wordt gedaan door een bezuiniging van 1,9 miljard vanuit de gemeenten. Ondertussen zijn leerlingen de dupe. Leerlingen moeten wachten tot de nodige verbeteringen er zijn. De kwaliteit van het onderwijs gaat steeds verder achteruit. En met te kort passende, goed opgeleide leraren moeten leerlingen zich aanpassen.

Passende leerlingen

Het is stressvol om leerling te zijn. De druk om te presteren kan zorgen voor angst, helemaal als er niet genoeg goede hulp beschikbaar is. Ouders proberen dit zelf zoveel mogelijk op te vangen. Er is een zogenaamd ‘schaduwonderwijs’ ontstaan: ouders die zich dat kunnen veroorloven kopen bijles in. Eén op de drie ouders doen dat. Zodat je kind zo goed mogelijk in het systeem past, en het dan misschien net wel redt. Maar levert dit niet alleen maar meer stress op? Door allerlei middelen in te zetten groeit de ongelijkheid. Jij kan nog zo hard je best doen, als een ander een betere bijlesleraar heeft kan hij het alsnog makkelijker halen. Of je kan nu echt niet meer falen, je ouders hebben zo veel geïnvesteerd en hebben zo veel verwachtingen. Inleveren op passende leraren om passende leerlingen te creëren zou het probleem wat betreft de prestaties dus makkelijk kunnen verergeren.

Toch wordt de schuld, ondanks de stress die hen dit oplevert, vaak wel bij leerlingen neergelegd. Door leraren, omdat zij geen tijd, energie en expertise hebben, en door ouders, die zoveel investeren dat de enige mogelijkheid is dat het aan het kind ligt. Maar ook voor leerlingen zelf kan het moeilijk zijn om niet goed genoeg te zijn, of je anders te voelen dan de rest. En wie voelt zich op die leeftijd niet anders dan de rest?

Heb jij zelf of iemand die je kent angst en onzekerheid rondom school, begint het resultaten in de weg te zitten en kom je er niet uit? Vraag dan hulp! Wij helpen graag, maar ook een huisarts of mentor kan je op weg helpen.

Dus, passend onderwijs?

Passend onderwijs zoals het nu werkt heeft een slechte reputatie. Dit komt vooral doordat het synoniem staat aan bezuinigingen. Vooral bezuinigingen op speciaal onderwijs. De verwachting met passend onderwijs is dat iedere leerling moet kunnen passen in het reguliere onderwijs. Past het niet, dan moet het onderwijs wat ruimer gemaakt worden. Maar is dat per sé hoe passend onderwijs er uit moet zien? Zijn er echt te weinig passende leraren, of niet goed passende leerlingen? Minister Slob laat veel onderzoeken uitvoeren, en gaat graag in overleg. Misschien is dat een goed focuspunt om naar te kijken.

Passend leiderschap

Iedereen heeft behoefte aan duidelijkheid, niet alleen kinderen met een autisme-spectrum stoornis. Iedereen heeft behoefte aan structuur, niet alleen kinderen met ADHD. Kinderen met ontwikkelingsstoornissen zoals ASS en ADHD laten vaak zien waar het fout gaat in het onderwijs. Dit zijn zwakke punten waar iedereen last van heeft. De meesten hebben compenserende vaardigheden die zij vanzelf inzetten. Dat betekent niet dat tekortkomingen in het onderwijs geen effect op hen hebben, en ze niet beter zouden presteren als alles goed zou lopen. Maar leerlingen met bijvoorbeeld ASS of ADHD kunnen niet compenseren en lopen op de tekortkomingen vast.

Ook leraren en ouders hebben behoefte aan duidelijkheid en structuur. Je kan heel veel heel lang onderzoeken en overleggen. Op een bepaald moment moet iemand zeggen wat er gaat gebeuren: wat is het doel, en hoe gaan we daar naartoe werken. De verantwoordelijke minister zou hier een goede persoon voor zijn, helemaal omdat minister Slob in het interview heeft gezegd het raar en vervelend te vinden dat scholen op eigen houtje dingen besluiten. Maar minister van Engelshoven laat dit graag aan het volgende kabinet. Laten we hopen dat de volgende minister van onderwijs op basis van alle gesprekken en onderzoeken een doel kan stellen en hier stappen naar toe kan zetten.